Школа А&Б

 

Контакти

Школа по Математика и Информатика А&Б

гр. Шумен 9700
ул. "Христо Ботев" №13 (казанджийска)
тел. 054/831008


Сдружение „Школа А&Б“
Разплащателна сметка в BGN:
    BG62 BUIB 9888 1042 8118 00
Международен банков идентификационен код (BIC) на СИБАНК ЕАД е:
    BUIBBGSF