Школа А&Б

 

История

   Школа за математика и информатика A&Б е създадена на 01.04.1998 г. в гр. Шумен с цел подпомагане на извънучилищната подготовка на учениците от ІІ до XII клас по математика, информатика и информациони технологии. Работата на Школата започва в помещението на Дружеството за разпространение на знания "Авангард" на ул. "Лайош Кошут" № 2. Още първата година се налага нейното разширяване и откриването на втора компютърна зала. Няколко месеца по-късно е създаден компютърния център на школата на ул. "Хан Омуртаг" 2. От есента на 2001 г. до есента на 2004 г. компютърния център на Школата се помещава на ул. "Плиска" № 36 (в сградата на стария съд). В момента Школата разполага със собствена сграда намираща се на ул. "Хр. Ботев" № 13 (казанджийската).

   В Школата се обучават ученици от ІІ до ХІІ клас в следните направления: математика, информатика, програмиране на базата на езика C++, алгоритми и моделиране и др. Въпреки младата си възраст, благодарение на високия професионализъм на преподавателите и непрекъснато модернизиращата се материална база, Школата бързо се наложи като лидер в обучението по математика и информатика и в цялата страна. Учениците от Школата традиционно се нареждат на първите места не само в Шумен, но и на големите национални и световни състезания.

   До момента различни курсове в Школата са завършили 1800 възрастни и над 1700 деца. Обучавали сме големи групи служители от различни предприятия в града и региона като "Алкомет", Регионална библиотека "Ст. Чилингиров" - гр. Шумен, Кожен диспансер - Шумен, РУСО - гр. Шумен и гр. Разград, Регионален инспекторат - гр. Търговище, Херти ООД, КАТ - Шумен, ХЕИ гр. Шумен и др., като винаги сме получавали висока оценка както за професионалните педагогически умения на преподавателите в Школата, така и за добре съставените учебни програми и перфектно материално осигуряване. Изградена е научно-обоснована система за начално и специализирано компютърно обучение и резултатите от прилагането са изнесени и оценени на национални научни форуми.