История
       Жаждата за знания на българина е причина и в най-трудните години от историята на Българската държава да се разкриват нови училища. Непосредствено след края на Втората световна война започва да се чувства остра нужда от квалифицирани специалисти. Трудните години на войната са причина много млади хора да останат необразовани. Единствената възможност за тях е била разкриването на училища с такава форма на обучение, при която да могат да работят и да учат.
       И ако преди близо 170 години в България се отрива първото светско училище, то историческото летоброене за вечерните училища започва от есента на 1946 година.
       Със заповед на тогавашния министър на образованието г-н Костурков се разкриват първите 11 самостоятелни вечерни гимназии. Една от тях е в гр. Шумен, за патрон на която по-късно е избран Христо Смирненски.
       Първите ученици на гимназията започват своите занятия на 05.10.1946 год. малко преди узаконяването на вечерната форма на обучение със заповед №6025/01.11.1946 год. на Министъра на Народното просвещение.
       Директор на гимназията е г-н Вълканов, а учебните занятия се провеждат от 23 хоноровани преподаватели, предимно от Първа мъжка гимназия.
       През есента на 1961 год. се разкриват първите сменни паралелки. Броят на желаещите да получат образование непрекъсното нараства. Най-много ученици се обучават в гимназията през периода 1960 - 1976 год. Техният брой е достигнал до 870 ученици за учебната 1965/1966 година.
       Животът в гимназията е изпълнен с редица изяви на ученици и учители. Провеждат се вечери, посветени на различни дисциплини и на поети. Учителите участват със свои разработки в организираните конференции по проблеми, засягащи вечерното обучение.
       Много са учителите, отдали младостта си за утвърждаването и развитието на гимназията.
       Не можем да отминем дейността на г-н Чакъров, който след 20 години учителска практика във Вечерната гимназия, през 1976 год. се пенсионира като директор на гимназията. Това е директорът, който е извел гимназията като едно от големите училища в града.
       Заслужена почит отдаваме на учителите и служителите : Маринчев, Атанасова, Консуела Чакърова, Стоянка Терзиева, Марин Митев, Богдана Бойчева, Борис Хараланов, Бешовишки, Ибишев, Тинчева, Антонова, които вече не са между нас.
       Много от учителите, работещи в гимназията, по-късно стават преподаватели във висши учебни заведения: проф. Иван Тотев, доц. Тони Рафаилова, доц. Л. Антонова, доц. Кольо Вачков и др.
       Добрият преподавателски екип е причина много от учениците на гимназията да продължат образованието си във висши учебни заведения. Наши ученици са учители, медицински сестри, счетоводители, национални състезатели, банкери, общински служители, видни бизнесмени, депутати.
       Съвременното общество се нуждае от образовани личности. Различни обстоятелства в живота на младите хора налагат да прекъснат образованието си. Вечерна гимназия им дава втори шанс да получат необходимите знания и да бъдат конкурентни личности на пазара на труда.
       Сегашният малък, но сплотен колектив е достоен продължител на традициите на гимназията. С всеотдайния си труд, квалифицираност и ентусиазъм, се бори гимназията да получи своето призвание в обществото.