������� ����� ��������
Начало
За авторите
��������� �����������
������ � ����
���������
..:: ������� ::..
Bulgarian Russian English
����� �� �����
ГАЛЕРИЯ

На 18-метрова колона е Галерията на хановете - Тервел, Крум и Омуртаг - онези, които укрепват българската държава.

Хан Тервел (701-721) - известен като първият български дипломат. През 705 г. той помогна на византийския император Юстиниан II да се възкачи отново на престола. Юстиниан присъди на Тервел титлата „Цезар“, което го направи втори след императора и териториална концесия в Североизточна Тракия, регион, наречен „Загоре“, стратегически важен регион за българската държава.

С жестовете на ръцете му авторите искаха да покажат дипломацията на Тервел, държавните дела трябва да се решават чрез дипломация и мир, а не чрез кавги, войни и конфронтации.

Хан Крум (803-814) е в средата. Той беше известен не само със своето законодателство, но и с придобиването на територия. През 809 г. успешната обсада на хана на силната крепост на замъка Сердика е от голямо значение, тъй като стратегическото му местоположение е от ключово значение за Македония.

��������� ����� ���� �� �������������, �� ���� 813 �. ��������� �� ������� �� ��������������, �������������� ������ ��, ��� �������� �������� ���������������� �� ������ ������ ���� ����� �� ��������� ���������.

����������� ������� ����� ����� ������ � ��������� �������� ��������� � �� ���������� �� ���� ������.

� ������ ��� ������, �������� �����������, ���� �� �� ���� ���� �� �� ���� "�� ��� �� ��� ����� ���� ����� � ����������� � ���������."

� ������� ���� � ������� - ����������. ���� � �� ���� �� ��� �� ����������� ����� �� ������� ������, � ������� ��������� �� ���� ����� ��� ���� ������ �� ����������. ������� 30 ������� ����� ������� � �������� ���� 815 �.

������������ ������� �� ��� ������� �� ����������� � ��������� ������� �������. �������� � ������, ����� �� ������ � �������� ���. 40 �������� � �������.

� �� ���� �� �������� ��������� ���������� ������, ����� ������� � ������ � �������� ����: ������ ���� � ����� �� �����, ����� � ���� �� ����� � ���� �������� �� - �����, ���� ���� ���� �����, �� �� ������ �� ����, ����� �� � ��������.� �.� ����� ����� � ���� �� ����� � ���� �����������, ��������� �� ���� ������ �� ���� ����.

��������: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9