Начало
Наследство
Маршрути
Флора
Фауна
Видео
Галерия
Контакти

Български език English Русский язык
Книга за гости

Counter
     Природен парк "Шуменско плато" е обявен за защитена територия през 1980 г., с цел запазване и съхраняване на характерният ладшафт, голямото разнообразие от ценни растителни и животински видове, както и местата, подходящи за отдих и туризъм.
     Площта на парка е 3 895,8 ха. Най-високата му точка е 502 м. Релефът е платовиден с разнообразни повърхности и подземни карстови форми. Известни са около 60 пещери, най-атрактивната от които е пещера „Бисерна”. В природния парк липсват постоянно течащи повърхностни води, но в подножието му бликат множество карстови извори. От местността „Кьошковете” води началото си река „Поройна”, която минава през гр. Шумен. Климатът е умереноконтинентален.
'; ?>