..:: ::..
Bulgarian Russian English


1.         3 .

2. ,         1 .

3.          5 .

4.         6 .

5. 10 .        1 .

6.         75 .

7.

            140 .

...