Школа А&Б

 

Летни курсове в Школа А&Б

Школа А&Б обявява лятна програма за малки и големи, където ще съчетаем полезното с приятното.

17 юни - Ден на отворените врати

06.07 - 19.07 - "Разработка на статични сайтове" и "Протипиране" (представяне на 17 юни)


Ден на отворените врати - 17 юни

9:00-10:30 - Що е то прототипиране и има ли почва у нас? (ДА!)

11:00-12:30 "Пасивно" прототипиране. Всичко за 3D print. Демонстрация.

13:30-15:30 "Активно" прототипиране.

16:30-17:30 Проекти.

17:30-18:00 Представяне на лятната програма на Школа А&Б.

"Статични сайтове" - 125лв.

1. Основи на Уеб

   Уеб приложения и сайтове, Уеб браузъри, Сървъри + Cloud Computing, Услуги (services)

2. Инструменти за Уеб разработка

   Текстови редактори, Визуални средства за създаване на уеб страници, Инструменти за обработка на изображения

3. Въведение в HTML

   Концепции, Структура на HTML страниците, Тагове

4. Таблици в HTML

   Елементи на таблиците и прости таблици, Специфични форматирания в таблици

5. Форми в HTML

   Бутони, Текстови полета, Checkbox, select, hidden fields

6. Семантичен HTML

   Семантични основи, Семантични тагове, SEO

7. CSS Basics - селектори, стилове, класове

   Какво е CSS, Синтаксис, Селектори, Inline, Embedded, External styles, Атрибути, Стилове по подразбиране

8. CSS Presentation - правила за презентация

   Текстово свръзани атрибути, Контури, Фонове

9. CSS Layout - правила за позициониране и изглед

   Широчина и височина, Overflow, Display, Видимост, Margins & Paddings, Position, Float

"Прототипиране" - 139лв.

1. Увод

2. Пасивно прототипиране

3. 3D принтери

4. Запознаване с Arduino

5. Работа със светодиоди

6. Работа с умножители

7. Серийна комуникация с Ардуино

8. Дигитални сигнали и работа с тях

9. Аналогови сигнали и работа с тях

10. Видове сензори и начин на работа

11. Работа със светлинни сензори

12. Музикални инструменти

13. LCD екрани

14. Постоянно токови мотори

15. Серво мотори

16. Стъпкови мотори

17. Raspberry Pi

18. Проекти 1

19. Проекти 2Обучение по програмиране в Школа А&Б

   Обучението по програмиране в Школа А&Б е съсредоточено върху алгоритмично програмиране, на базата на езика C++. Работи се изцяло по авторска методика на екипа. В първата и втората година на обучение се работи по собствено учебно помагало, одобрено от МОН за извънкласна и извънучилищна работа по информатика. Подготвят се учебни помагала и за следващите години на обучение.

Цел на обучението в Школа А&Б

   Целта на обучението е подготовка на бъдещи професионалисти в областта на програмирането. На този етап от обучението им, техните постижения се оценяват с представянето на най-добрите ни възпитаници на наши и международни състезания по програмиране. Обучението по програмиране на „Школа А&Б” се осъществява на базата на учебните програми, приети от „Националната комисия по информатика” за различните възрастови групи в националните състезания по информатика:

Група Е: 4 – 5 клас
Група D: 6 – 7 клас
Група С: 8 клас
Група В: 9 – 10 клас
Група A: 11 – 12 клас

Учебен процес

   Продължителността на обучението за една учебна година е 120 учебни часа. Занятията се провеждат веднъж седмично по 4 учебни часа или 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Учебните часове се водят от гл.ас. д-р Бисерка Йовчева и гл.ас. д-р Валентина Спасова.